Jedinstvena podna lampa od korijena drveta izvađenog iz vode. Podloga je drvo pronađeno u šumi starosti preko 80 godina
српски